Telefónne číslo

+421

905 942 808

lomka

Pri liečbe bakteriálnych infekcií

SERRAPEPTASE NA LIEČBU BAKTERIÁLNYCH INFEKCIÍ SPOJENÝCH S IMPLANTÁTMI

 

Je bežné, že v ľudskom tele dochádza k vzniku infekcie v tkanive pri rôznych ortopedických náhradách, ktoré sú implantované do tela. Vo väčšine prípadov tieto infekcie predstavujú veľkú hrozbu pre celé telo. Ak k tomu dôjde, lekári väčšinou odoberajú z tela túto náhradu v prípade, že infekcia sa rozvíja. Na základe týchto informácií bola vykonaná  štúdia tímom tureckých výskumných pracovníkov s cieľom zhodnotiť účinky Serrapeptázy na zníženie počtu baktérií, ktoré spôsobujú tieto typy infekcií.

 

Do štúdie bolo zapojených 60 krýs a boli im implementované do kĺbov - špeciálne Kirschnerove drôty. Po operácii bola každej kryse podaná injekcia Staphylococcus epidermidis, aby spôsobila infekciu. Dvadsať krýs zomrelo do 14 dní po zákroku v dôsledku infekcie. Štyridsať krys, ktoré boli ešte nažive potom boli rozdelené do dvoch skupín:

  • Prvá skupina dostala antibiotiká spolu so Serrapeptázou.
  • Druhá skupina dostala antibiotiká a soľankou (so slanou vodou) injekcie.

 

Závery štúdie, ktorá bola uverejnená v roku 2006 v "Journal of kostí a kĺbov chirurgie", ukázali, že Serrapeptáza v kombinácii s antibiotikami účinne znižuje počet Staphylococcus  epidermidis a umožnila zvieratám v tejto skupine prežiť. Ďalší výskum tiež preukázal účinnosť Serrapeptázy pri inhibícii množenia baktérií.

starsi

 

Kúpiť