Telefónne číslo

+421

905 942 808

lomka

CORDYCEPS zlepšuje využitie kyslíka

 

Táto huba má potenciál znížiť vaše útrapy pri boji s redukciou tuku. Ak je výkon vašou prioritou, môže vám pomôcť aj v tomto smere.  

 

Len sa opýtajte čínskych olympijských  atlétov Wang Junxia, Qu Junxia, and Zhang Linli, ktorí pod vplyvom tejto huby dosiahli 5 svetových bežeckých rekordov na Olympijských hrách v roku 1993.  Príslušné orgány mali isté podozrenia, ale atléti prešli všetkými drogovými testami. Ako sa atléti sami vyjadrili, ich tajomstvo bol extrakt z Cordycepsu.

 

Za posledných desať rokov množstvo čínskych štúdií podložilo výkonnostné výhody tejto huby. Jedna štúdia, publikovaná v roku 2004 v časopise  Medicine and Science in Sports and Exercise  zistila, že  Cordyceps u atlétov zlepšil využitie kyslíka o viac ako 50%.

 

Iná štúdia publikovaná v tom istom časopise v roku 1999  prišla k záveru, že starším pacientom, ktorí užívali Cordyceps, sa zvýšila aeróbna kapacita o 9%.  

 

Množstvo štúdií tiež dokázalo že užívaním huby Cordyceps  sa môže znížiť Váš tlkot srdca, čo vysvetľuje, prečo ľudia hlásia po užití tohto podporného doplnku schopnosť trénovať intenzívnejšie a dlhšie. Ďalšia štúdia publikovaná v roku 1999 v časopise  Journal of Alternative Complementary Medicine  taktiež poukázala na dlhodobé kardiovaskulárne zdravotné benefity z huby Cordyceps, indikujúc, že dokáže znížiť celkový cholesterol o 10-20 % a zvýšiť HDL cholesterol  (lipoproteín s vysokou hustotou) o štvrtinu .