Telefónne číslo

+421

905 942 808

lomka

Garcinia Cambogia a diabetes

Garcinia Cambogia a diabetes

 

 

Prehľad

Garcinia Cambogia Vám môže výrazne pomôcť v chudnutí, ale ak ste diabetik, môže dôjsť k rôznym zmenám vďaka zlepšeniu metabolizmu a následného výkyvu v hodnote glukózy. Cieľom liečbydiabetes je regulovať hladinu glukózy v tele. Každé použitie prípravku pre diabetikov, je stále ešte len v teoretickej rovine, ale pri prípadnom požití Garcínia Cambogia diabetikom je dobrédiabetika informovať o účinnosti a možných vedľajších účinkov. Vždy sa poraďte s lekárom skôr, ako začnete prípravok požívať - hlavne ak máte nejaký vážny zdravotný problém alebo lieky na reguláciu glukózy v tele.

 

Metabolizmus glukózy

Garcinia Cambogia označovaná tiež ako hydroxycitrónová kyselina, môže zlepšiť metabolizmus glukózy spomalením a znížením absorpcie glukózy z čreva po jedle ( podľa štúdie z roku 2005 uverejnenej v "American Journal of Physiology"). Štúdia publikovaná v roku 2003 vo "Fitoterapii" tiež zistila, že Garcínia Cambogia zlepšuje metabolizmus glukózy a upozorňuje, že hladina inzulínu u myší liečených Garcinia Cambogia bola nižšia než u tých, ktoré dostávali bežnú stravu.

 

Ustupujúci hlad

Garcinia Cambogia tiež pomáha pri znížení pocitu hladu, lebo obsahuje leptín(K. Hayamizu - hlavný autor "Fitoterapia"- štúdia). Leptín potenciálne pomáha tým, že zníži hlad a tým aj spotrebu potravín. Leptín tiež napomáha chudnutiu tým, že zvýši Vášmu telu energetický výdaj. Leptín podporuje lipolýzu (štiepenie tukov), ale nemá zjavný vplyv na chudé tkaniva. Mechanizmov, ktorým leptín ovplyvňuje metabolizmus je veľa a sú zložité a väčšinou neznáme. Koncentrácia Leptínu v krvi je zvyčajne väčšia u obéznych ľudí. To naznačuje, že tieto osoby sú nejakým spôsobom citlivé na nedostatok leptínu.

 

Pokles telesnej hmotnosti

Garcinia Cambogia má možnosť znížiť Vašu váhu ak ste aj diabetik. Chudnutie môže pomôcť znížiť krvnú hladinu glukózy a krvný tlak a zlepšiť stav tukov v krvi, ak nie sú v požadovanom rozsahu – konštatuje American Diabetes Association. Garcínia Cambogia môže pomôcť schudnúť tým, že zníži tvorbu tuku, zvýši oxidáciu tukov a zníži príjem potravy.

 

Úvahy

Ak ste diabetik a beriete inzulín alebo iné lieky na Váš zdravotný stav, buďte opatrní pri požívaní Garcinia Cambogia, pretože by to mohlo mať za následok pokles hladiny cukru v krvi, ktorá môže spadnúť príliš nízko. Je potrebné užívanie konzultovať a kontrolovať lekárom. Pri požívaní vysokých dávok Garcinia Cambogia sa môžu niekedy vyskytnúť aj iné nežiaduce účinky. Patrí medzi ne sucho v ústach, bolesť hlavy, gastrointestinálne problémy, ako je hnačka, nevoľnosť a závraty. Je tiež možná interakcia s liekmi proti bolestiam, liekmi na psychiatrické stavy, statínov, liekmi na riedenie krvi, liekmi na astmu a alergie. V prípade objavenia sa nežiaduceho účinku sa poraďte s lekárom a poskytnite mu zoznam všetkých liekov a ďalších doplnkov, ktoré užívate.

 

Kúpiť

 

 

Hore ^